SHOWS
COMISSIONS ABOUT BIO CONTACT
 

Operationsavdelning & Gyn-akut,
UMAS Malmö. 2008

Idén till mitt förslag har jag hämtat ifrån flera olika miljöer. Verket är placerat i en miljö där de flesta av patienter och personal är kvinnor, vilket har påverkat mitt val av form och motiv.
Verket består av flera delar, ca 6 + 6 objekt. De är utspridda på olika platser i en korridor.

Placeringen i taket av de objekt som jag kallar ”moduler” finner jag naturlig, med tanke på att en stor del av patienterna kommer in i korridoren liggande, och har på så sätt sitt synfält riktat uppåt.

Upplevelsen av verket blir fragmentarisk, betraktaren står inte stilla framför verket, utan passerar förbi. Man kan jämföra det med vad man ser inifrån ett fordon i rörelse. Därför väljer jag en abstrakt skal-form (snäcka, äggskal, nöt…) och använder mig av den estetik man kan möta i vardagen, t. ex. i detaljer av möbler, tyger, föremål, mönster osv. Med tanke på att den målgrupp jag vänder mig till inte är homogen, vare sig i ålder eller etnisk bakgrund, så refererar verket till olika tidsepoker och stilar. T ex 70-tals tapeter eller orientaliska ornament.

De objekt jag kallar ”frames”, är 2-dimensionella och placerade på väggarna i korridoren. De är i ett samspel med modulerna i taket och de bildar tillsammans en osynlig komposition. Varje objekt har också en egen titel.

Eftersom patienterna i korridoren oftast befinner sig i en stressande situation, både fysiskt och psykiskt, är ambitionen att i en positiv mening distrahera dem, och för en stund rikta deras uppmärksamhet och nyfikenhet mot verket. Det är även tänkt att ge platsen en tydlig identitet i den labyrintartade miljö som patienter och besökande måste kunna orientera sig i.


In between, Wood, textile & yarn, 2007
In between, Wood, textile & yarn, 2007
Dags för fika, wood and textile, 2007


Casablanca, wood,textile and pearls, 2007Semper, wood,textile and paper, 2007Cricket I, wood and textile, 2007

BACK <<

 

 

Hyperassociationer
Text from the catalogue "Vad ser du?", a public comission at UMAS, Malmö.
Text: Isabell Dahlberg (In swedish)

Read more

Konstnärlig gestaltning i en vårdmiljö
– Den konstnärliga processen under ett nybyggnadsprojekt på kvinnokliniken vid UMAS.
Text: Katrin Ingelstedt (In swedish)

Read more


Sign, wood and textile, 2007


Sign, wood and textile, 2007Cricket I, wood and textile, 2007
©Emir Krajisnik 2017